HACCP

استاندارد HACCP مخفف عبارت Hazard Analysis Critical Control Point به معنای تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی می باشد .

این استاندارد از 1993 بعنوان یک استاندارد آمریکایی در صنایع غذایی در کشور های آمریکا ، ژاپن و اروپا مورد استفاده قرار گرفت .

ادامه مطلب