نحوه تایید مسئول ایمنی

نحوه تایید مسئول ایمنی

نحوه تایید مسئول ایمنی جهت دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی از مهمترین سوالات پیمانکاران است.

پیمانکاران محترم بایستی جهت دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران مراحلی را طی کنند.

مهمترین آن تاییدیه مسئول ایمنی می باشد.

ادامه مطلب

تجهیزات

تجهیزات حفاظت ایمنی شخصی

تجهیزات حفاظت ایمنی شخصی معمولا در سازمان ها جهت رعایت نکات ایمنی استفاده می گردد.

سازمان های پرریسک باید برای خرید تجهیزات پزشکی هزینه کرده و در اختیار پرسنل قرار دهند.

ادامه مطلب

osha

دوره آموزش OSHA

دوره آموزش OSHA بعنوان یک دوره آموزشی در حوزه ایمنی و بهداشت به حساب می آید.

قوانین اشتغال سطح کوچک و متوسط به نکات آموزش نیازمند بوده و به امور اصلی امنیتی ختم می شود.

ادامه مطلب

نبوش

استاندارد NEBOSH

استاندارد NEBOSH امروزه بسیار به افرادی که متقاضی کار در حوزه ایمنی هستند توصیه می شود.

در واقع افرادی که بدنبال کار در حوزه ایمنی به صورت بین المللی باشند باید NEBOSH را آموزش ببینند.

ادامه مطلب

MSDS

MSDS و کاربرد آن

MSDS و کاربرد آن را میتوان در مفاهیم HSE جستجو کرد.

همواره تعریف روشنی در ارتباط با MSDS وجود دارد که میتوان گفت اکثر افراد با آن آشنا نیستند.

ادامه مطلب

گواهینامه افسر ایمنی

گواهینامه hse ( استاندارد ایمنی و بهداشت و زیست محیطی )

گواهینامه hse ( استاندارد ایمنی و بهداشت و زیست محیطی ) می باشد.

این استاندارد توسط مراجع بین المللی ایزو صادر می گردد.
ادامه مطلب

گواهینامه افسر ایمنی

رعایت hse عمومی

رعایت hse عمومی در پروژه ها و سازمان های مختلف بسیار رواج دارد.

در بیان اصول رعایت الزامات hse باید هزینه های جانبی آن درنظر گرفته شود.

ادامه مطلب

گواهینامه افسر ایمنی

تدوین hseplan فوری

یکی از نیازهایی که امروز سازمان های پروژه محور یا تولیدی دارند تدوین hseplan فوری می باشد.

ارائه hseplan بعنوان یک نیاز اساسی برای شروع هر پروژه یا شرکت در مناقصات ضروری است.

ادامه مطلب

تهیه و تدوین HSEPLAN

گواهینامه HSE پیمانکاران

گواهینامه HSE پیمانکاران بعنوان یکی از مدارک اصلی جهت شرکت در مناقصات به شمار می آید.

دریافت این گواهینامه جهت افزایش امتیاز و کسب پیروزی در مناقصات الزامی است.

ادامه مطلب

تهیه و تدوین HSEPLAN

تهیه و تدوین HSEPLAN

تهیه و تدوین HSEPLAN امروزه جز مهمترین بخش های هر پروژه می باشد.

در بسیاری از پروژه های پیمانکاری و یا صنعتی قبل از شروع پروژه بایستی طرحی برای مباحث ایمنی و بهداشت و محیط زیست تدوین گردد .

به این طرح HSEPLAN می گویند که شهرداری ها در این حوزه معمولا قوی تر عمل می کنند.

ادامه مطلب