آموزش-دوره-های-فنی-حرفه-ای

آموزش دوره های فنی حرفه ای

آموزش دوره های فنی حرفه ای چگونه است؟

فنی حرفه ای دارای چه دوره های تخصصی می باشد؟

آیا همه دوره ها برای آموزشگاه های مختلف قابلیت اجرا دارد؟

چگونه باید آموزشگاه مورد تایید و بدون تاییدیه فنی حرفه ای را بشناسیم؟

ادامه مطلب

اخذ-ایزو-برای-سازمان-های-حوزه-کشاورزی

اخذ ایزو برای سازمان های حوزه کشاورزی

نحوه اخذ ایزو برای سازمان های حوزه کشاورزی چگونه است؟

ایزو برای سازمان های کشاورزی چرا صادر میگردد؟

حوزه فضای سبز و گیاهان و کشاورزی به چه استانداردهایی نیاز دارد؟

ادامه مطلب

نحوه-اخذ-ایزو-فوری-برای-صادرات

نحوه اخذ ایزو فوری برای صادرات

نحوه اخذ ایزو فوری برای صادرات چگونه است؟

ایزو فوری و معتبر از چه مراجعی صادر میشود؟

آیا استانداردهای ایزو معتبر و فوری از مراجع غیر IAF صادر میگردند؟

چرا برخی سازمان ها به دنبال دریافت ایزو به صورت فوری می باشند؟

ادامه مطلب

اخذ-گواهینامه-آموزشی-ایمنی-در-صنایع-مختلف

اخذ گواهینامه آموزشی ایمنی در صنایع مختلف

اخذ گواهینامه آموزشی ایمنی در صنایع مختلف چه کاربردی دارد؟

استانداردهای ایزو و ایمنی در صنایع مختلف می توانند سبب رشد آنها شوند.

اما اینکه چه استانداردی برای چه سازمان و صنعتی مناسب است نیاز به بررسی بیشتر دارد.

اینکه سازمان دارای چه زمینه فعالیتی می باشد همواره در نوع استانداردهای دریافتی تاثیرگذار است.

ادامه مطلب

اخذ-گواهینامه-آموزشی-آتش-نشان-صنعتی

اخذ گواهینامه آموزشی آتش نشان صنعتی

اخذ گواهینامه آموزشی آتش نشان صنعتی چگونه است؟

آتش نشان صنعتی کیست و چه کاری انجام میدهد؟

چه افرادی می توانند گزینه مناسبی برای این موضوع باشند؟

پیش نیاز های لازم برای شرکت در دوره مذکور چیست؟

ادامه مطلب

اخذ-ایزو-برای-اداره-ثبت-شرکت-ها

اخذ ایزو برای اداره ثبت شرکت ها

اخذ ایزو برای اداره ثبت شرکت ها چگونه انجام میگردد؟

ایزو معتبر و فوری برای اداره ثبت شرکت ها چگونه است؟

آیا استانداردهای ایزو برای اداره ثبت شرکت ها لازم است؟

چند نوع استاندارد برای اداره ثبت شرکت ها وجود دارد؟

ادامه مطلب

آموزش-ایمنی-برای-پرسنل-شرکت-نفت

آموزش ایمنی برای پرسنل شرکت نفت

آموزش ایمنی برای پرسنل شرکت نفت چگونه انجام میپذیرد؟

جه دوره هایی برای پرسنل شرکت نفت برگزار میگردد؟

دوره های آموزشی مهم و الزامی پرسنل در حوزه پتروشیمی کدامند؟

ادامه مطلب

اخذ-مجوز-اداره-کار-برای-شرکت-های-حمل-و-نقل

اخذ مجوز اداره کار برای شرکت های حمل و نقل

اخذ مجوز اداره کار برای شرکت های حمل و نقل چگونه است؟

شرکت های حمل و نقل چه مجوز هایی باید داشته باشند؟

نحوه دریافت مجوز اداره کار چگونه است؟

دریافت مجوز اداره کار در حوزه حمل نقل برای چه مواردی انجام میگردد؟

ادامه مطلب

اخذ-ایزو-در-حوزه-موسیقی

اخذ ایزو در حوزه موسیقی

اخذ ایزو در حوزه موسیقی به چه صورت است؟

آیا اهالی موسیقی نیاز به دریافت ایزو دارند؟

استانداردهای ایزو عمومی و تخصصی در این حوزه کدامند؟

ادامه مطلب

نحوه-اخذ-ایزو-در-حوزه-راهسازی

نحوه اخذ ایزو در حوزه راهسازی

نحوه اخذ ایزو در حوزه راهسازی به چه صورت است؟

شرکت های راه سازی چگونه فعالیت میکنند؟

استانداردهای عمومی و تخصصی حوزه راهسازی کدامند؟

ایزو فوری در حوزه راهسازی صادر میگردد؟

ادامه مطلب