ایزو-بدون-پیاده-سازی

ایزو بدون پیاده سازی

استاندارد ایزو بدون پیاده سازی چگونه دریافت میگردد؟

چرا باید برای دریافت استانداردهای ایزو اقدام به اجرای این استانداردها نمود؟

معنای پیاده سازی ایزو چیست؟

ادامه مطلب

گواهینامه-ایزو-برای-دانشگاه-ها---ایزو-21001

اخذ ایزو برای دانشگاه ها – ایزو 21001

اخذ ایزو برای دانشگاه ها – ایزو 21001 چگونه است؟

دریافت ایزو معتبر و بین المللی برای سازمان های آموزش عالی کشور می تواند چه دستاوردی داشته باشد؟

آیا تمام کشور ها برای دانشگاه های خود ایزو دریافت میکنند؟

ادامه مطلب

اخذ-گواهینامه-ایزو-در-آخر-سال

اخذ گواهینامه ایزو در اواخر سال

اخذ گواهینامه ایزو در اواخر سال معمولا بیشترین درخواست را توسط مشتریان دارد.

دلیل آن است که مشتریان می دانند در هر سال افزایش قیمت چشم گیری روی صدور مدارک ایزو به وجود می آید .

بنابراین بهترین حالت دریافت ایزو در تایم مناسب بوده تا از هزینه اضافی جلوگیری به عمل آید.

ادامه مطلب

اخذ-گواهینامه-آموزشی-اپراتوری-جرثقیل

اخذ گواهینامه آموزشی اپراتوری جرثقیل

اخذ گواهینامه آموزشی اپراتوری جرثقیل چگونه است؟

جرا دریافت گواهینامه اپراتوری جرثقیل برای بسیار از افراد سخت است؟

چه نوع استانداردی برای آموزش این سبک موارد وجود دارد؟

ادامه مطلب

گواهینامه-ایزو-بدون-پیاده-سازی-و-ممیزی

گواهینامه ایزو بدون پیاده سازی و ممیزی

گواهینامه ایزو بدون پیاده سازی و ممیزی چگونه دریافت میگردد؟

استانداردهای ایزو بایستی طبق روال مشخصی پیاده سازی و اجرا گردند.

طبق روال معمول پس از اجرا بایستی توسط سازمان های دارای صلاحیت ممیزی انجام گرفته و سپس ایزو مورد نظر دریافت گردد.

اما این روال اغلب در کشور ما به صورت برعکس انجام میگردد.

ادامه مطلب

گواهینامه-ایزو-برای-مترو

گواهینامه ایزو برای مترو

اخذ گواهینامه ایزو برای مترو می تواند سبب رشد ارائه خدمات موثر و بهتر گردد.

مترو با توجه به اینکه ارزانترین سیستم حمل و نقل عمومی در تمامی کشور ها می باشد.

روزنامه با تعداد زیادی مسافر روبروست.

این امر سبب میگردد توجه به ارائه خدمات این سیستم مهم و با اهمیت جلوه کند.

ادامه مطلب

گواهینامه-ایزو-برای-تولید-مواد-شیمیایی

گواهینامه ایزو برای تولید موادشیمیایی

گواهینامه ایزو برای تولید موادشیمیایی شامل چه مواردی است؟

چه استانداردهایی در حوزه مواد شیمیایی مناسب است؟

استانداردهای ایزو بین المللی برای سازمان های تولیدی چگونه صادر میگردند؟

ادامه مطلب

اخذ-صلاحیت-ایمنی-در-کوتاهترین-زمان

اخذ صلاحیت ایمنی در کوتاهترین زمان

جهت اخذ صلاحیت ایمنی در کوتاهترین زمان بایستی از طریق چه نهادهایی اقدام کنید؟

آیا دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران فوری مقدور است؟

چه نهادی انجام دهنده روال صلاحیت ایمنی می باشد؟

ادامه مطلب

گواهینامه-ایزو-برای-اماکن-زیست-محیطی

گواهینامه ایزو برای اماکن زیست محیطی

گواهینامه ایزو برای اماکن زیست محیطی چگونه صادر میگردد؟

سازمان های زیست محیطی چه سازمان هایی هستند؟

آیا باغ وحش ها جز این سازمان ها می باشند؟

ادامه مطلب

ایزو-معتبر-برای-سازمان-های-مالی

ایزو معتبر برای سازمان های مالی

ایزو معتبر برای سازمان های مالی کدامند؟

استاندارد ایزو بین المللی و معتبر از چه مراجعی صادر میگردد؟

اخذ گواهینامه ایزو برای سازمان های مالی به چه صورت است ؟

چه استانداردهایی برای این سازمان ها لازم است؟

ادامه مطلب