COC گواهینامه انطباق با استانداردهای بین المللی

COC گواهینامه انطباق با استانداردهای بین المللی

COC گواهینامه انطباق با استانداردهای بین المللی چیست؟

چگونه می توان COC دریافت نمود؟

برای دریافت COC سازمان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

مراجع صدور COC کدامند؟

ادامه مطلب

مدیریت پسماندها

مدیریت پسماندها

مدیریت پسماندها به چه صورت انجام می شود؟

چند نوع پسماند داریم ؟

پسماندهای صنعتی را چگونه میتوان از بین برد؟

مدیریت پسماند در سازمان های مختلف چگونه انجام می شود؟

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو مورد تایید صنعت و معدن

گواهینامه ایزو مورد تایید صنعت و معدن

آیا گواهینامه ایزو مورد تایید صنعت و معدن وجود دارد؟

چرا سازمان ها به دنبال ایزو مورد تایید سازمان های معتبر هستند؟

سازمان های معتبر صدور گواهینامه ایزو کدامند؟

چرا ایزو برای سازمان ها دارای اهمیت است؟

ادامه مطلب

پیمانکاران و دوره های آموزشی

پیمانکاران و دوره های آموزشی

پیمانکاران و دوره های آموزشی مربوط به آنها همواره مورد سوال می باشد.

چه آموزش هایی برای پیمانکاران مهم است؟

چه افرادی در سازمان های پیمانکاری باید آموزش ببینند ؟

آیا آموزش ها تخصصی می باشد یا عمومی؟

ادامه مطلب

پیاده سازی استاندارد ایزو 27001

پیاده سازی استاندارد ایزو 27001

آیا پیاده سازی استاندارد ایزو 27001 را میتوان به راحتی انجام داد؟

استانداردایزو 27001 و دلایل اهمیت آن ؟

چه سازمان هایی باید این استاندارد را پیاده سازی کنند؟

هزینه پیاده سازی استاندارد ایزو 27001 چقدر است؟

ادامه مطلب

استاندارد EN14797

استاندارد EN14797

استاندارد EN14797 چه نوع استانداردی است؟

دامنه استاندارد مذکور چیست؟

چرا باید استانداردEN14797 دریافت گردد؟

چه سازمانهایی به دنبال دریافت این استاندارد هستند؟

ادامه مطلب

اثربخشی دوره های آموزشی

اثربخشی دوره های آموزشی

اثربخشی دوره های آموزشی چگونه مشخص می شود؟

آیا برگزاری دوره های آموزشی بدون تعیین اثربخشی آن ارزشمند است؟

چرا اثربخشی آموزشی مهم است؟

مسئولیت تعیین اثربخشی آموزشی برعهده چه افرادی است؟

ادامه مطلب

ISO20000

ISO20000

اهمیت دریافت ISO20000 برای سازمان ها چیست؟

این استاندارد درباره چیست؟

چه سازمان هایی باید ایزو 20000 را پیاده سازی کنند؟

آیا استاندارد ایزو 20000 بعنوان استاندارد تخصصی IT می باشد؟

ادامه مطلب

گواهینامه MSDS برای محصولات

گواهینامه MSDS برای محصولات

آیا گواهینامه MSDS برای محصولات صادر میگردد؟

MSDSچیست ؟

چرا برای محصولات بایستی MSDS دریافت کرد؟

در توضیح MSDS می توان گفت که این سند برای محصولات شیمیایی تهیه و تدوین می شود.

ادامه مطلب

رتبه برای شرکت در حوزه مشاوره

رتبه برای شرکت در حوزه مشاوره

رتبه برای شرکت در حوزه مشاوره یعنی چه؟

آیا شرکت های مشاور نیز دارای رتبه هستند؟

دریافت این رتبه چه شرایطی دارد؟

رتبه مشاوره تا چه حد سخت گیرانه تر از رتبه پیمانکاری و انفورماتیک است؟

ادامه مطلب