مطالب توسط

اخذ گواهینامه آموزشی ایمنی در صنایع مختلف

اخذ گواهینامه آموزشی ایمنی در صنایع مختلف چه کاربردی دارد؟ استانداردهای ایزو و ایمنی در صنایع مختلف می توانند سبب رشد آنها شوند. اما اینکه چه استانداردی برای چه سازمان و صنعتی مناسب است نیاز به بررسی بیشتر دارد. اینکه سازمان دارای چه زمینه فعالیتی می باشد همواره در نوع استانداردهای دریافتی تاثیرگذار است.

اخذ گواهینامه آموزشی آتش نشان صنعتی

اخذ گواهینامه آموزشی آتش نشان صنعتی چگونه است؟ آتش نشان صنعتی کیست و چه کاری انجام میدهد؟ چه افرادی می توانند گزینه مناسبی برای این موضوع باشند؟ پیش نیاز های لازم برای شرکت در دوره مذکور چیست؟

اخذ ایزو برای اداره ثبت شرکت ها

اخذ ایزو برای اداره ثبت شرکت ها چگونه انجام میگردد؟ ایزو معتبر و فوری برای اداره ثبت شرکت ها چگونه است؟ آیا استانداردهای ایزو برای اداره ثبت شرکت ها لازم است؟ چند نوع استاندارد برای اداره ثبت شرکت ها وجود دارد؟

اخذ مجوز اداره کار برای شرکت های حمل و نقل

اخذ مجوز اداره کار برای شرکت های حمل و نقل چگونه است؟ شرکت های حمل و نقل چه مجوز هایی باید داشته باشند؟ نحوه دریافت مجوز اداره کار چگونه است؟ دریافت مجوز اداره کار در حوزه حمل نقل برای چه مواردی انجام میگردد؟

اخذ ایزو معتبر برای سامانه حمل و نقل شهری

اخذ ایزو معتبر برای سامانه حمل و نقل شهری چگونه است؟ ایزو معتبر در حوزه حمل و نقل چه تاثیراتی دارد؟ آیا ایزو تخصصی در حوزه حمل و نقل وجود دارد؟ چند نوع استاندارد ایزو در حوزه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار میگیرد؟

اخذ استانداردهای تخصصی تجهیزات الکترونیکی

اخذ استانداردهای تخصصی تجهیزات الکترونیکی چگونه انجام می پذیرد. استانداردهای ایزو برای تجهیزات الکترونیکی کدامند؟ چرا باید استانداردهای ایزو مرتبط در حوزه الکترونیک را دریافت نمود؟ چه شرکت هایی باید ایزو های تخصصی الکترونیکی دریافت کنند؟

اخذ ایزو 9001 برای دندانپزشکی

اخذ ایزو 9001 برای دندانپزشکی به چه صورت است؟ چرا دریافت ایزو 9001 برای سازمان ها ضروری است؟ استانداردهای ایزو برای چه سازمان هایی بیشتر دریافت میگردند؟ آیا استاندارد ایزو 9001 برای افزایش رضایت مشتریان الزامی است؟