مطالب توسط

اخذ گواهینامه ایزو برای خدمات پیک

اخذ گواهینامه ایزو برای خدمات پیک چگونه است؟ آیا شرکت هایی که در حوزه پیک و جابه جایی کالا و تجهیزات فعالیت دارند باید ایزو دریافت کنند؟ چه نوع استانداردهایی برای این مجموعه ها لازم می باشد؟

اخذ استاندارد ایزو برای تولید ظروف پلاستیکی

اخذ استاندارد ایزو برای تولید ظروف پلاستیکی چگونه است؟ استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 تا چه حد برای چنین سازمان های ضروری هستند؟ اخذ ایزو برای چنین سازمان هایی تا چه حد الزامی است؟

اخذ استاندارد ایزو برای مشاورین طراح

اخذ استاندارد ایزو برای مشاورین طراح چگونه است؟ مشاورین در حوزه طراحی و مهندسی چرا باید ایزو دریافت کنند؟ چه استانداردهایی برای این گونه سازمان ها مناسب است؟ مشاورین در چه حوزه هایی برای دریافت ایزو اقدام میکنند؟

گواهینامه ایزو برای مراکز فروش و تجاری

چرا باید گواهینامه ایزو برای مراکز فروش و تجاری دریافت گردد؟ ایزو برای چنین مراکزی چگونه صادر میگردد؟ استانداردهای ایزو عمومی و زمینه این مراکز کدامند؟   ایزو عمومی و تخصصی مراکز فروش جهت بررسی گواهینامه ایزو برای مراکز فروش و تجاری ابتدا باید بدانیم چه استانداردهایی برای این مراکز مناسب است؟ استانداردهای ایزو عمومی […]

گواهینامه ایزو برای تولیدی لباس

گواهینامه ایزو برای تولیدی لباس چگونه است؟ آیا یک تولیدی لباس نیاز به دریافت ایزو دارد یا خیر؟ چند نوع ایزو برای چنین سازمان هایی صادر میگردد؟ چه استانداردهایی برای چنین سازمان هایی صادر میگردد؟

اخذ ایزو با تاییدیه مراکز خصوصی

اخذ ایزو با تاییدیه مراکز خصوصی چگونه است؟ مراکز خصوصی چه نوع مراکزی هستند؟ چرا بهتر است از مراکز مورد تایید IAF گواهینامه ایزو دریافت کرد؟ استانداردهای ایزو از مراکز خصوصی چه فرقی با مراکز مورد تایید IAF دارند؟