اخذ-گواهینامه

اخذ گواهینامه ISO

اخذ گواهینامه ISO چگونه است؟

چند نوع گواهینامه ایزو داریم ؟

ISO مخفف چه عبارتی است و به چه معناست؟

دلایل اهمیت گواهینامه ایزو چیست؟

چه سازمان هایی باید گواهینامه ایزو دریافت کنند؟

ادامه مطلب

اخذ-ایزو-ارزان

اخذ ایزو ارزان

اخذ ایزو ارزان برای چه سازمان هایی باید انجام گردد؟

گواهینامه ایزو ارزان از مراجع معتبر نیز صادر میگردد؟

چرا ایزو های معتبر را با هزینه بالاتر می توان دریافت کرد؟

دلیل تفاوت هزینه مراجع چیست؟

ادامه مطلب

گواهینامه-ایزو-برای-کشتارگاه-ها-و-و-صنایع-پروتئینی

گواهینامه ایزو برای کشتارگاه ها و صنایع پروتئینی

چرا گواهینامه ایزو برای کشتارگاه ها و صنایع پروتئینی دریافت میگردد؟

چه استانداردهای در این حوزه دارای اهمیت هستند؟

استاندارد های تخصصی ایزو در این حوزه کدامند؟

آیا میتوان گفت ایزو برای صنایع کشتارگاهی لازمه داشتن محصول با کیفیت است؟

ادامه مطلب

صدور گواهینامه های تخصصی آرایشگری

صدور گواهینامه های تخصصی آرایشگری

صدور گواهینامه های تخصصی آرایشگری به چه صورت است؟

مراجع رسمی صدور گواهینامه آرایشگری کدامند؟

چند نوع مدرک در حوزه آرایشی داریم ؟

آیا مدارک آرایشی برای بازار کار مفید هستند؟

ادامه مطلب

پیاده سازی استاندارد های ایزو برای شرکت ها مواد غذایی

پیاده سازی استاندارد های ایزو برای صنایع غذایی

پیاده سازی استاندارد های ایزو برای صنایع غذایی چگونه است؟

آیا الزام پیاده سازی سیستم های بین المللی برای رستوران ها یا تولیدی های مواد غذایی وجود دارد؟

کدام استانداردها به عنوان استانداردهای الزامی باید در این سازمان ها اجرا گردند؟

ادامه مطلب

استاندارد-ایزو-در-صنعت-داروسازی

استاندارد ایزو در صنعت داروسازی

استاندارد ایزو در صنعت داروسازی  چیست؟

آیا دریافت استانداردهای صنعت داروسازی الزامی می باشند؟

چرا صنعت داروسازی باید ایزو دریافت کند؟

استانداردهای تخصصی داروسازی کدامند؟

آیا دریافت استانداردهای عمومی و تخصصی در این حوزه روی نحوه عملکرد سازمان ها اثر دارد؟

ادامه مطلب

اخذ-ایزو-برای-پیمانکاران-فنی-و-مهندسی

اخذ ایزو برای پیمانکاران فنی و مهندسی

اخذ ایزو برای پیمانکاران فنی و مهندسی به چه صورت است؟

استاندارد های مورد نیاز پیمانکاران چیست؟

ایزو 9001 و دلایل دریافت آن برای سازمان ها ی فنی و مهندسی چیست؟

ادامه مطلب

مراحل-دریافت-مجوز-یا-صلاحیت-اداره-کار

مراحل دریافت مجوز یا صلاحیت اداره کار

مراحل دریافت مجوز یا صلاحیت اداره کار چیست؟

برای دریافت مجوز اداره کار چه کارهایی باید انجام شود؟

چه شرکت هایی الزام به دریافت مجوز اداره کار دارند؟

آیا دریافت مجوز اداره کار در مناقصات به سازمان ها کمک میکند؟

ادامه مطلب

دوره آموزشی سرممیزی

دوره آموزشی سرممیزی

دوره آموزشی سرممیزی چیست؟

تفاوت سرممیزی و ممیزی در چیست؟

چرا متقاضیان تمایل به سرممیز شدن در سازمان های مختلف را دارند؟

سرفصل های دوره های ممیزی چیست؟

ادامه مطلب

NFPA

اخذ استاندارد NFPA

اخذ استاندارد NFPA برای چه سازمان هایی ضرورت دارد؟

NFPA چه نوع استانداردی است و برای چه دریافت میگردد؟

چرا استانداردهای بین المللی آتش نشانی زیاد شناخته شده نیستند؟

ادامه مطلب