اموزش-خصوصی

صدور گواهینامه آموزشی فوری

صدور گواهینامه آموزشی فوری برای اشخاص یکی از بیشترین درخواست های متقاضیان می باشد.

متقاضیان گواهینامه های آموزشی بدنبال دریافت گواهینامه از مراجع معتبر می باشند.

ادامه مطلب

اموزش-خصوصی

آموزش خصوصی

گروه بین المللی هینا سرت به جهت تمایل متقاضیان و داشتن کارشناسان خبره در حوزه آموزش استانداردهای بین المللی ، دوره های آموزشی متفاوتی را ارائه میدهد.این آموزش ها به سه صورت آموزش خصوصی ، آموزش سازمانی و آموزش مکاتبه ای انجام می پذیرد.

ادامه مطلب