حفاظ گذاری ماشین آلات برای جلوگیری از حوادث

حفاظ گذاری ماشین آلات برای جلوگیری از حوادث

حفاظ گذاری ماشین آلات برای جلوگیری از حوادث ایمنی می باشد.

به جهت جلوگیری از بروز اتفاقات خطرناک در استفاده از ماشین آلات صنعتی بایستی از حفاظ استفاده نمود.

ادامه مطلب

HSE

گواهینامه HSE و دلایل دریافت آن

گواهینامه HSE و دلایل دریافت آن را بیان کنید؟

چرا انقدر HSE اهمیت دارد ؟

دلیل اجبار پیمانکاران به دریافت گواهینامه HSE چیست؟

ادامه مطلب

آموزش مسئول ایمنی

HSE و آموزش مسئولین ایمنی

HSE و آموزش مسئولین ایمنی در حال حاضر بیشترین متقاضی را دارد.

متقاضیان جهت دریافت گواهینامه تاییدیه مسئولین ایمنی بایستی در دوره های مرتبط آن شرکت کنند.

ادامه مطلب