اخذ گواهینامه حلال

آنچه درباره استاندارد حلال و اخذ گواهینامه حلال باید بدانید چیست؟

در ارتباط با استاندارد حلال باید گفت این استاندارد بعنوان یک معیار برای کیفیت غذای سالم و بهداشتی در جهان است

این استاندارد عامل توسعه مبادلات کشورهای اسلامی و غیر اسلامی می باشد.

ادامه مطلب