گواهینامه ایزو برای مراکز درمانی

گواهینامه ایزو برای مراکز درمانی

آیا گواهینامه ایزو برای مراکز درمانی وجود دارد؟

چه مراکزی می توانند گواهینامه دریافت کنند؟

انواع استانداردهای ایزو در حوزه درمان چیست؟

آیا به جز استاندارد 13485 در حوزه تجهیزات پزشکی باز هم استاندارد مرتبط با پزشکی داریم؟

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو برای شرکت های بازرگانی

گواهینامه ایزو برای شرکت های بازرگانی

آیا گواهینامه ایزو برای شرکت های بازرگانی وجود دارد؟

چه استانداردهایی برای شرکت های بازرگانی مورد استفاده قرار میگیرد؟

ایزو ها برای سازمان ها چه کاربردی دارد؟

ایزوهای تخصصی این حوزه کدامند؟

ادامه مطلب

گواهینامه بهداشت و ایمنی برای شرکت ها

گواهینامه بهداشت و ایمنی برای شرکت ها

گواهینامه بهداشت و ایمنی برای شرکت ها از کجا صادر میگردد؟

چرا باید شرکت ها به دنبال دریافت گواهینامه بهداشت باشند؟

اهمیت دریافت گواهینامه ایمنی در صنایع غذایی چیست؟

گواهینامه ایزو در حوزه بهداشت چیست؟

ادامه مطلب

گواهینامه-مدیریت-کیفیت-در-ورزش-

گواهینامه مدیریت کیفیت در ورزش

گواهینامه مدیریت کیفیت در ورزش چیست؟

چرا افراد به دنبال دریافت گواهینامه های ایزو برای ورزش و باشگاه ها می باشند؟

باشگاه های ورزشی معمولا چه گواهینامه هایی دریافت می کنند و چرا؟

ادامه مطلب

گواهینامه-ایزو--برای-مشاغل-کوچک

گواهینامه ایزو برای مشاغل کوچک

گواهینامه ایزو برای مشاغل کوچک چه استفاده هایی دارد؟

چه مشاغلی تخت عنوان مشاغل کوچک شناخته می شود؟

چرا ایزو برای مشاغل مختلف مورد استفاده قرار میگیرد؟

چه استانداردهایی برای مشاغل کوچک مفید است؟

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو تخصصی پروژه

گواهینامه ایزو تخصصی پروژه

آیا گواهینامه ایزو تخصصی پروژه داریم؟

استاندارد ایزو برای پروژه ها چه کاربردی دارد؟

چند استاندارد مدیریت پروژه داریم؟

آیا استفاده از استاندارد ایزو 9001 برای کنترل کیفیت پروژه کافی است؟

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو برای شرکت های انفورماتیکی

گواهینامه ایزو برای شرکت های انفورماتیکی

گواهینامه ایزو برای شرکت های انفورماتیکی چیست؟

چند نوع استاندارد ایزو برای حوزه انفورماتیک داریم؟

چرا شرکت ها در حوزه انفورماتیک باید ایزو داشته باشند؟

آیا استانداردهای ایزو برای سازمان های انفورماتیکی مجزا هستند؟

ادامه مطلب

صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه

صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه

صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه یعنی چه؟

آیا می توان صلاحیت ایمنی را دو ماهه دریافت کرد؟

صلاحیت ایمنی پیمانکاران چند وقت اعتبار دارد؟

منظور از صلاحت ایمنی پیمانکاران یا نامه دو ماهه چیست؟

ادامه مطلب

اعتبار مراجع صادرکننده گواهینامه های ایزو

اعتبار مراجع صادرکننده گواهینامه های ایزو

اعتبار مراجع صادرکننده گواهینامه های ایزو را چگونه میتوان مشخص کرد؟

چند نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو داریم؟

از کجا میتوان اعتبار داشتن یا عدم اعتبار مراجع را مشخص نمود؟

ادامه مطلب

ایزو 20700 مدیریت خدمات مشاوره ای

ایزو 20700 مدیریت خدمات مشاوره ای

ایزو 20700 مدیریت خدمات مشاوره ای چیست؟

استاندارد خدمات مشاوره ای چه الزاماتی دارد؟

نحوه اجرای الزامات مشاوره ای به چه صورت است؟

چرا شرکت های مشاوره ای کم تر با این استاندارد اشنایی دارند؟

ادامه مطلب