اخذ-گواهینامه-ایزو-برای-وکلا

اخذ گواهینامه ایزو برای وکلا

اخذ گواهینامه ایزو برای وکلا به چه صورت است؟

آیا وکلا نیاز به دریافت گواهینامه ایزو دارند؟

مشاوران حقوقی چگونه ایزو دریافت میکنند؟

چه نوع استانداردهایی برای مشاوران حقوقی مناسب هستند؟

ادامه مطلب

صدور-استاندارد-ایمنی

صدور استاندارد ایمنی

صدور استاندارد ایمنی برای محصولات به چه صورت است؟

مرجع صادر کننده این استاندارد کجاست؟

استاندارد ایمنی چه فوایدی برای محصول دارد؟

آیا دریافت استانداردهای ایمنی برای محصولات میتواند سبب ارتقا سطح کیفی آنها نیز شود؟

ادامه مطلب

اخذ-و-تمدید-ایزو

اخذ و تمدید گواهینامه ایزو

چرا اخذ و تمدید گواهینامه ایزو مهم است؟

انواع گواهینامه ایزو کدامست؟

چه استانداردهای ایزویی برای سازمان ها دریافت میشود و چرا تمدید میگردد؟

در صورت عدم تمدید گواهینامه ایزو چه اتفاقی رخ میدهد؟

ادامه مطلب

مزایای-تمدید-گواهینامه-ایزو

مزایای تمدید گواهینامه ایزو

مزایای تمدید گواهینامه ایزو برای سازمان ها چیست؟

چرا تمدید ایزو مهم است؟

آیا همه گواهینامه های ایزو صادر شده بایستی تمدید شوند؟

زمان تمدید ایزو چند وقته است؟

هرگواهینامه چند ساله صادر میگردد؟

ادامه مطلب

صدور-گواهینامه-انطباق-محصول-برای-صادرات

صدور گواهینامه انطباق محصول برای صادرات

صدور گواهینامه انطباق محصول برای صادرات به چه صورت انجام میگردد؟

گواهینامه انطباق چیست و چرا صادر میگردد؟

گواهینامه انطباق برای چه محصولاتی به چه سبکی صادر میگردد؟

کاربرد گواهینامه انطباق چیست؟

ادامه مطلب

اخذ-گواهینامه-آموزشی-در-حوزه-بهداشت-و-سلامت-خانواده

اخذ گواهینامه آموزشی در حوزه بهداشت و سلامت خانواده

اخذ گواهینامه آموزشی در حوزه بهداشت و سلامت خانواده  تا چه حد اهمیت دارد؟

این استاندارد آموزشی برای چه افرادی صادر میگردد؟

ایزو در حوزه آموزش بهداشت و سلامت خانواده چیست؟

ادامه مطلب

اخذایزو-فوری-برای-سازمان-های-هواپیمایی

اخذایزو فوری برای سازمان های هواپیمایی

اخذایزو فوری برای سازمان های هواپیمایی کشور به چه صورت است؟

چرا برای این گونه سازمان ها دریافت ایزو ضروری است؟

ایزو چه فوایدی برای اینگونه سازمان ها دارد.

ادامه مطلب

اهمیت-تمدید-ایزو-برای-سازمان-ها

اهمیت تمدید ایزو برای سازمان ها

اهمیت تمدید ایزو برای سازمان ها چیست؟

چرا باید مدارک ایزو در بازه های یک ساله تمدید گردند؟

آیا نوع ایزو در زمان تمدید آن موثر است؟

آیا تمدید ایزو را می توان از طریق مراجع غیر از مرجع صدور انجام داد؟

ادامه مطلب

اخذ-ایزو-تخصصی-ورزشی

اخذ ایزو تخصصی ورزشی

اخذ ایزو تخصصی ورزشی امکان پذیر است؟

ایزو های بین المللی در حوزه ورزشی کدامند؟

چرا باید در حوزه ورزش ایزو دریافت کرد؟

ادامه مطلب

اخذ-ایزو-بین-المللی-و-فوری

اخذ ایزو بین المللی و فوری

اخذ ایزو بین المللی و فوری به چه صورت انجام میپذیرد؟

آیا استانداردهای ایزو از مراجع بین المللی سریع صادر میگردند؟

چرا دریافت ایزو بین المللی مهم می باشد؟

مزایای دریافت ایزو بین المللی برای سازمان ها چیست؟

ادامه مطلب