استاندارد ISO29001

استانداردISO29001

استانداردISO29001 درواقع سیستم مدیریت کیفیت است که الزامات اضافی ISO 9001 را برای صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی فراهم می کند.

ادامه مطلب