استاندارد ایزو30401

استاندارد ایزو30401

استاندارد ایزو30401 بعنوان اولین و تنها استاندارد در حوزه مدیریت دانش منتشر شده و قابلیت صدور گواهینامه دارد . نیت از این استاندارد برای مدیریت دانش، حمایت از سازمان ها برای توسعه سامانه مدیریتی که به طور مؤثر ایجاد ارزش از دانش را قادر می سازد، هست.

ادامه مطلب