ارگونومی-و-اصول-آن

ارگونومی و اصول آن

ارگونومی و اصول آن چیست؟

چرا رعایت اصول ارگونومی الزامی است؟

ارگونومی چیست و چرا مهم می باشد؟

آیا اصول ارگونومی فقط برای محیط های اداری مهم است؟

ادامه مطلب

نرم-افزار-مدیریت-پروژه-MSP

نرم افزار مدیریت پروژه MSP

نرم افزار مدیریت پروژه MSP چه کاربردی دارد؟

از نرم افزار MSP برای چه مواردی استفاده می شود؟

در استاندارد ایزو 9001 تا چه حد به مدیریت پروژه پرداخته شده است؟

برای مدیریت پروژه چند نوع نرم افزار وجود دارد؟

ادامه مطلب

سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین

سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین

سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین به چه معناست؟

دلیل اهمیت توجه به سلامت شاغلین چیست؟

آیا در صورت عدم توجه به سلامت جسمی و روانی شاغلین در کار آنها خللی ایجاد میگردد؟

کدام استاندارد به اهمیت این موضوع در ویرایش جدید خود پرداخته است؟

ادامه مطلب

مدیریت فرآیند کسب و کار BPM

مدیریت فرآیند کسب و کار BPM

مدیریت فرآیند کسب و کار BPM چیست؟

محیط رقابتی و پویای کسب وکار، پیوسته سازمان ها را با چالشها و فرصت های مختلف روبرو می سازد.

برای کسب موفقیت در چنین شرایطی، سازمان ها نیازمند چابکی هر چه بیشتر هستند.

لازمه چابکی، شناخت، تحلیل و شفاف سازی فرآیندهاست.

ادامه مطلب

نگهداری و تعمیرات و ایزو 9001

نگهداری و تعمیرات و ایزو 9001

نگهداری و تعمیرات و ایزو 9001 چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

آیا روش اجرایی نگهداری و تعمیرات در ایزو 9001 الزامی است؟

نگهداری و تعمیرات یا همان PM در واقع یعنی چه؟

ادامه مطلب

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت چیست؟

دلایل اهمیت QA در سازمان ها ؟

تضمین کیفیت تحت عنوان QA یا همان Quality Assurance شناخته می شود.

ادامه مطلب

ایزو 9001 و انگیزه کاری

ایزو 9001 و انگیزه کاری

ایزو 9001 و انگیزه کاری چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

آیا پیاده سازی ایزو 9001 سبب افزایش انگیزش کارکنان میگردد؟

انگیزه سازمانی به چه مواردی بستگی دارد؟

آیا سازمان های موفق دارای کارمندان با انگیزه هستند؟

ادامه مطلب

خط مشی سازمانی و انواع آن

خط مشی سازمانی و انواع آن

خط مشی سازمانی و انواع آن را می شناسید؟

چند نوع خط مشی سازمانی داریم؟

چرا خط مشی باید در سازمان ها وجود داشته باشد؟

هدف از تهیه و تدوین خط مشی سازمانی چیست؟

ادامه مطلب

ساختار سازمانی و انواع آن

ساختار سازمانی و انواع آن

ساختار سازمانی و انواع آن به دلیل اهمیت بالایی که دارد باید به درستی آموزش داده شود.

سازمان پس از تعیین استراتژی به تعیین ساختار سازمانی خود می پردازد .

بنابراین باید انواع ساختارها و یا چارت های سازمانی را آموزش ببیند.

ادامه مطلب

فرآیندها و نحوه شناسایی آنها

فرآیندها و نحوه شناسایی آنها

فرآیندها و نحوه شناسایی آنها از قسمت های اصلی استاندارد ایزو 9001 می باشد.

بنابراین بایستی کامل بررسی و آموزش داده شود.

ادامه مطلب