برای دریافت رتبه انفورماتیک باید بدانیم

برای دریافت رتبه انفورماتیک باید بدانیم

آنچه برای دریافت رتبه انفورماتیک باید بدانیم چیست؟

مزایای دریافت رتبه انفورماتیک چیست؟

چه سازمان هایی می توانند برای دریافت رتبه انفورماتیک اقدام کنند؟

ادامه مطلب

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک چیست؟

جهت دریافت رتبه انفورماتیک برای شرکت ها بایستی الزاماتی رعایت گردد.

در این متن قصد داریم این الزامات را با جزئیات هر چه بیشتر توضیح دهیم.

ادامه مطلب

SFBB

دریافت رتبه انفورماتیک از شورای عالی انفورماتیک

پیمانکاران در حوزه نرم افزار و it به جهت تکمیل مدارک خود برای شرکت در مناقصات نیازمند دریافت رتبه انفورماتیک از شورای عالی انفورماتیک می باشند.

ادامه مطلب