رتبه-پیمانکاری-و-تغییرات-جدید-آیین-نامه

رتبه پیمانکاری و تغییرات جدید آیین نامه

رتبه پیمانکاری و تغییرات جدید آیین نامه چندیست که برخی سازمان ها را درگیر کرده است.

دریافت رتبه برای سازمان ها اهمیت فراوان دارد .

و هر گونه تغییری در قوانین دریافت آن می تواند به نفع یا به ضرر برخی سازمان ها باشد.

ادامه مطلب

خدمات-پشتیبانی-رتبه-پیمانکاری

خدمات پشتیبانی رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

خدمات پشتیبانی رتبه پیمانکاری و انفورماتیک چیست؟

چرا برخی شرکت ها به دنبال پشتیبانی فنی رتبه می باشند؟

شرکت های پیمانکاری و انفورماتیکی که رتبه دریافت میکنند اغلب در هنگام تمدید رتبه به مشکل برمیخورند چرا؟

ادامه مطلب

دریافت رتبه فوری برای مناقصات

دریافت رتبه فوری برای مناقصات

دریافت رتبه فوری برای مناقصات تا چه حد مورد نیاز پیمانکاران است؟

آیا رتبه فوری امکان پذیر است؟

شرایط دریافت رتبه فوری چیست؟

سازمان باید چه مدارکی را جهت دریافت رتبه فوری ارائه دهد؟

ادامه مطلب

دریافت-رتبه-5-پیمانکاری-در-رشته-های-مختلف

دریافت رتبه 5 پیمانکاری در رشته های مختلف

دریافت رتبه 5 پیمانکاری در رشته های مختلف به چه دلیل الزامی است؟

آیا رتبه 5 را میتوان بدون امتیاز آور دریافت کرد؟

آیا دریافت رتبه 5 پیمانکاری بدون قرارداد اجرایی ممکن است؟

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز برای رتبه پیمانکاری

مدارک مورد نیاز برای رتبه پیمانکاری

مدارک مورد نیاز برای رتبه پیمانکاری چیست؟

برای دریافت رتبه پیمانکاری شرکت باید چه شرایطی داشته باشد؟

آیا داشتن یک کارشناس برای دریافت رتبه کافی است؟

چرا باید برای کارشناسان سوابق مکتوب ارائه گردد؟

ادامه مطلب

رتبه فوری

رتبه فوری

چگونه می توان رتبه فوری دریافت کرد؟

برای دریافت انواع رتبه باید از چه طریقی اقدام کرد؟

دریافت انواع رتبه توسط چه ارگان هایی مقدور است؟

چرا دریافت رتبه اهمیت دارد؟

چرا پیمانکاران به دنبال دریافت رتبه هستند؟

ادامه مطلب

رتبه پیمانکاری و شرایط ارتقا آن

رتبه پیمانکاری و شرایط ارتقا آن

رتبه پیمانکاری و شرایط ارتقا آن چیست؟

چرا شرکت های پیمانکاری بدنبال ارتقا رتبه می باشند؟

ارتقا رتبه پیمانکاری چه قدر زمان میبرد؟

برای ارتقا رتبه پیمانکاری چه مدارکی لازم است؟

ادامه مطلب

رتبه پیمانکاری و رشته های آن

رتبه پیمانکاری و رشته های آن

رتبه پیمانکاری و رشته های آن چگونه است؟

رتبه پیمانکاری چند رشته دارد؟

رشته های پیمانکاری شامل چه شرکت هایی میشود؟

چه شرکت هایی می توانند رتبه پیمانکاری دریافت کنند؟

ادامه مطلب

شرایط دریافت رتبه پیمانکاری

شرایط دریافت رتبه پیمانکاری

شرایط دریافت رتبه پیمانکاری چیست؟

همانطور که در مطالب قبلی همین سایت خدمتتان توضیح داده شد رتبه پیمانکاری به شرکت ها در حوزه های مشخص ارائه میگردد.

حال تصمیم داریم برخی جزئیات دریافت رتبه پیمانکاری را در این مطلب عنوان کنیم.

جزئیاتی که کمتر مشاوری آن را خدمت شما ارائه میدهد.

ادامه مطلب

دریافت رتبه انفورماتیک در کمترین زمان

دریافت رتبه انفورماتیک در کمترین زمان

دریافت رتبه انفورماتیک در کمترین زمان ممکن است؟

رتبه انفورماتیک برای سازمان ها در حوزه IT و نرم افزار بکار میرود.

این سازمان ها میتوانند در حوزه های تولید، مشاوره ، پشتیبانی و یا هر زمینه فعالیت دیگری فعال باشند.

ادامه مطلب