استانداردCRM

استاندارد CRM

استاندارد CRM بعنوان یک استاندارد در حوزه ارتباط با مشتریان شناخته می شود.

درواقع CRM یک سیستم است مخفف کلمه  Customer Relationship Management می باشد.

که به معنای مدیریت ارتباط با مشتریان است.

ادامه مطلب

SFBB

مجوز از اداره کار

مجوز اداره کار از طریق اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی صادر میشود. هیچ سازمان یا ارگان دیگر حق صادر کردن این مجوز را نداشته همچنین قوانین مشخص شده ای گردآوری شده که متقاضیان باید این قوانین بیان شده رعایت کرده تا بتوانند به مجوز از اداره کار خود دست یابند.

ادامه مطلب