مراحل-دریافت-مجوز-یا-صلاحیت-اداره-کار

مراحل دریافت مجوز یا صلاحیت اداره کار

مراحل دریافت مجوز یا صلاحیت اداره کار چیست؟

برای دریافت مجوز اداره کار چه کارهایی باید انجام شود؟

چه شرکت هایی الزام به دریافت مجوز اداره کار دارند؟

آیا دریافت مجوز اداره کار در مناقصات به سازمان ها کمک میکند؟

ادامه مطلب

شرایط تهیه و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل

شرایط تهیه و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل

شرایط تهیه و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟

چرا طرح طبقه بندی برای مجوز الزامی شده است؟

آیا مدارک لازم برای تهیه و تدوین طرح را می دانید؟

طرح طبقه بندی مشاغل توسط چه افرادی نوشته می شود؟

ادامه مطلب

قوانین جدید طرح طبقه بندی مشاغل

قوانین جدید طرح طبقه بندی مشاغل

قوانین جدید طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟

آیا میدانید چقدر از قوانین تغییر کرده است؟

برای ارائه طرح طبه بندی مشاغل به اداره کار چه مدارکی باید همراه آن اداره شود؟

ادامه مطلب

طرح طبقه بندی مشاغل

طرح طبقه بندی مشاغل

طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟

چرا باید این طرح در سازمان ها اجرایی گردد؟

چه سازمان هایی باید به دنبال دریافت این طرح باشند؟

آیا دریافت این طرح اجباری است؟

ادامه مطلب

صدور صلاحیت پیمانکاری از اداره کار

صدور صلاحیت پیمانکاری از اداره کار

صدور صلاحیت پیمانکاری از اداره کار چگونه است؟

صلاحیت اداره کار یا همان مجوز اداره کار برای چه شرکت هایی صادر میگردد؟

آیا شرکت ها ی پیمانکاری هم میتوانند این مدرک را دریافت کنند؟

ادامه مطلب

استانداردCRM

استاندارد CRM

استاندارد CRM بعنوان یک استاندارد در حوزه ارتباط با مشتریان شناخته می شود.

درواقع CRM یک سیستم است مخفف کلمه  Customer Relationship Management می باشد.

که به معنای مدیریت ارتباط با مشتریان است.

ادامه مطلب

SFBB

مجوز از اداره کار

مجوز اداره کار از طریق اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی صادر میشود. هیچ سازمان یا ارگان دیگر حق صادر کردن این مجوز را نداشته همچنین قوانین مشخص شده ای گردآوری شده که متقاضیان باید این قوانین بیان شده رعایت کرده تا بتوانند به مجوز از اداره کار خود دست یابند.

ادامه مطلب