استاندارد FSSC22000

استاندارد FSSC22000

به تازگی طرح جهانی ایمنی مواد غذایی (GFSI) ، استاندارد FSSC22000 را به عنوان استاندارد جدید ایمنی مواد غذایی بصورت کامل مورد تأیید قرار داده است.

ادامه مطلب