استاندارد GMP

استاندارد GMP مخفف (Good Manufacturing Practice) شرایط خوب مطلوب زیرساختار، است که فونداسیون اصلی سیستمHACCP می باشد.

ادامه مطلب