استاندارد ارزش گذاری برند

استاندارد ارزش گذاری برند

استاندارد ارزش گذاری برند یا همان ایزو 10668 بعنوان یک استاندارد معتبر بین المللی معروف است.

این استاندارد در حوزه برند سازی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب