گواهینامه ایزو و شرایط دریافت آن

دریافت گواهینامه ایزو

امروزه بسیاری از سازمان ها به دنبال دریافت گواهینامه ایزو در حوزه فعالیتی خود می باشند.

ادامه مطلب

SFBB

مشاوره سیستم های مدیریتی

مشاوره سیستم های مدیریتی همواره مورد توجه اکثر سازمان ها قرار گرفته است . سازمان هایی که بدنبال تغییر در ساختار سازمانی ، ایجاد بهره وری و ایجاد یک سیستم منظم هستند همواره سعی در پیاده سازی انواع سیستم های مدیریتی بین المللی دارند.

ادامه مطلب