دریافت CE

دریافت CE

دریافت CE برای سازمان هایی دارای اولویت می باشد که قصد صادرات محصولات تولیدی خود به کشورهای اروپایی را دارند.دریافت CE چندان کار راحتی نمیباشد و از لحاظ هزینه معمولا هزینه های بالا و به یورو برای سازمان در بر دارد.

ادامه مطلب