مدیریت جامع TQM

اصول هشت گانه مدیریت

اصول هشت گانه مدیریت را بعنوان اصول مهم در هر سازمانی شناخت.

رعایت آن موجب رشد و گسترش سازمان تهالی می شود.

برای توانمندسازی سازمان می توان اصول هشت گانه مدیریت را در آن سنجید.

از اصول هشت گانه مدیریت می توان موارد زیر را ذکر نمود:

اولین اصل:

مشتری مداری

برای اوامر مشتریان دیگر در چارچوب های سنتی قابل تعریف نمی باشد.

بلکه باید راهکارهای جدید برای جلب رضایت بیشتر مشتری و حفظ ارتباط با مشتری جهت تداوم فروش میشود اجرایی کنیم.

این مشتری و مشتری مداری مهم ترین عامل کسب موفقیت برای فعالیتهای تجاری مدیران و کارآفرینان می باشد.

جهت افزایش مشتریان باید رضایت مشتری مدنظر قرار گرفته شود.

همچنین برای جلب رضایت مشتریان اصولی چون:

شناسایی و تامین نیازمندی های مشتریان

انتظارات آنها

کیفیت کالا یا خدمات

سرعت ارائه خدمات پس از فروش واقعی

جهت برقراری ارتباط طولانی مدت با مشتری از بین رفته و به واسطه گران و … وابسته می باشد.

از مزیت های رعایت اصل مشتری مداری و اصول هشت گانه مدیریت در سازمان:

برای نفع مشتری بدلیل افزایش تولید کاهش قیمت تمام شده انجام شود

سازمان برند شود

درآمد در سازمان افزایش یابد

از بازار و رفتار مشتریان شناخت کافی داشته باشیم

برای آینده نگری در طراحی محصولات و خدمات کوشا باشیم

اگر مشتری رضایت کافی داشته باشد به مجموعه وفادار بوده و این امر باعث خواهد شد سازمان در بازار مانگار باشد

بهره وری سازمان افزایش یابد

برای کیفیت بنفع سازمان کنترل رایگان انجام شود

اصل دوم

راهبری

با توجه به اهداف سازمانی ، رهبر یک سازمان فردی و گروهی را در جهت رشد سازمان سیاست گذاری می کند.

مقرر نشده هر مدیری رهبر باشد.

کار رهبر یک سازمان ایجاد خط مشی برای تمام مدیران می باشد.

بعضی شرکتها مدیران را رهبر سازمان قرار می دهند .

این شخص باید تفکر و عملکرد ناب داشته باشد و به بهبود و افزایش بهروری سازمان کمک می کند.

رهبران برای ایجاد مقصد و وحدت سازمان عهده دار هستند.

و باید محیطی پدید آورند که مدیر ارشد و کارکنان بتوانند جهت دستیابی اهداف سازمان دخیل باشند .

و در کنار هم سازمان را به رشد و تعالی برسانند.

منافع رعایت اصل راهبری از اصول هشت گانه مدیریت در سازمان:

یکپارچگی در سازمان و ایجاد وحدت

الگوهای اخلاقی و ارزشها در تمام سطح سازمان حفظ شود

حس اعتماد بین کارکنان و مدیریت بوجود آید

پشتیبان در سازمان حتما لازم می باشد

فضایی مثبت ایجاد شود جهت اطمینان کارکنان برای مهارت خود

اصل سوم

مشارکت کارکنان

در هر سطحی افراد ارکان سازمان هستند .

و در صورت دخیل کردن افراد موجب می شود تا توانایی آنها در جهت منافع سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

درگیر شدن افراد برای سازمان بوده تا قابلیتها و ظرفیتهای افراد برای دستیابی به هدف سازمان بکارگرفته شود.

منافع رعایت اصل مشارکت کارکنان از اصول هشت گانه مدیریت در سازمان:

برای رسیدن به اهداف ایجاد تنوع نوع آوری و خلاقیت در سازمان

شوق مشارکت و بهبود توسط افراد ایجاد می شود

به اهمیت و نقش خود در سازمان پی می برند

اشتراک گذاشتن سطح دانش و تجربه افراد و برای ارتقا سطح دانش و تجربه

کارکنان احساس مسئولیت کنند

انگیزه برای کارکنان در کلیه سطوح

انگیزه بین افراد و مشارکتهای گروهی سازمان

اصل چهارم

رویکرد فرآیندی

مجموعه برای فعالیتهایی که منابعی را به خدمت می گیرد آنرا جهت تبدیل ورودی به خروجی مدیریت می کند.

این امر می تواند یک فرآیند مد نظر گرفته شود .

در بیشتر مواقع خروجی یک فرآیند مستقیم ورودی یک فرآیند بعدی را شکل میدهد.

رویکرد فرآیندی جهت بکارگیری سیستم فرآیندها درون سازمان با شناسایی و تعیین ارتباط متقابل

فرایندها و مدیریت آنها جهت ایجاد خروجی دلخواه نام گذاری شده است.

رویکرد فرآیندی در استاندارد 9001 بسیار دیده می شود.

از امتیازات رویکرد فرآیندی کنترل بر روی ارتباط بین تک تک فرایندها درون سیستم اعمال می شود.

ازمنافع رعایت رویکرد فرایندی در اصول هشت گانه در مدیریت سازمان:

با دوره زمانی کوتاه تر و هزینه کمتر برای انجام فرایندها

نتیجه مطلوب تر با فعالیتهای نظام یافته حاصل می شود

برای نقشها و مسئولیتها درک بهتر داشته باشیم

برای نتایج اثربخشی فرآیند عملکرد حاصل شود

ارزیابی فعالیتها به درستی به اجرا در می آیند

اصل پنجم

رویکرد سیستمی

مهمترین عامل رویکرد سیستمی داشتن رویکرد فرایندهاست .

برای نگرش سیستمی دیدگاه کل که سازمان را ترکیبی از عناصر فنی و انسانی تلقی می کند مهم است.

این نظریه نگرش هریک از اجزا و فرایندهای تشکیل دهنده سازمان را در ارتباط با وظیفه سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.

برای دستیابی به اهداف شناسایی،درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط بعنوان یک سیستم، به اثربخشی و کارایی سازمان کمک می کند.

منافع رعایت اصل رویکرد سیستمی از اصول مدیریت هشت گانه مدیریت سازمان:

برای دستیابی به اهداف اثربخشی و کارایی سازمان تاثیر گذار می باشد

برای فرایندهای کلیدی افزایش تمرکز نیاز می باشد

برای یکپارچه شدن سازمان و هماهنگ شدن رویکرد ساختار یافت لازم می باشد

نظم و انظباط سازمانی

هزینه مستقیم و غیر مستقیم کاهش یابد

اصل ششم

بهبود مستمر

برای اثربخشی عملکرد سازمان باید بطور مستمر سنجیده و برای بهبود کل سازمان گام برداشته شود .

با بهبود مستمر می توان از طریق بکارگیری سیاستهای سازمان ، پایش اهداف تعیین شده ، استفاده نتایج ممیزی ، اجرای اقدامات اصلاحی و بازنگری تحقق یابد.

اصل هفتم

تصمیم گیری واقع گرایانه

رکن اصلی مدیریت سازمانها تصمیم گیری می باشد.

برای اینکه منافع سیستم تامین شود فرایند رفتاری و آگاهانه می باشد.

که انتخاب دو یا چند راهکار با دیدگاه حرکت به سمت جلو و آینده انجام می شود.

بدلیل اینکه سازمانها فکر می کنند تصمیم آنها واقع بینانه بوده و با همان دید تصمیم می گیرند .

گاهی تصمیم آنها با شکست مواجه می شود.

در درجه اول تصمیم باید یک بانک اطلاعات کامل داشته باشیم .

و تصمیم براساس اطلاعات و تحلیل گرفته شود .

تا درصد اشتباهات کاهش یابد و همچنین برا پایه یک سری اهداف مد نظر گرفته شود.

اهداف با توجه به هدف گذاریهای سازمانی تعیین می شود.

اصل هشتم

روابط سودبخش با تامین کننده

در بعضی سازمانها فرآیندها از نظر اقتصادی در درون سازمان قابل اجرا نمی باشد.

برای همین امر قسمتی از مواد و محصول و خدمات به تامین کنندگان ، پیمانکاران مراجعه می شود.

تامین کنندگان باید بدرستی شناسایی ، ارزیابی و بکار گرفته شوند.

برای یک رابطه منطقی و اثر بخش می توان ارتقا و رشد سازمان کمک شود.

بدلیل اینکه تامین کنندگان و سازمان وابسته به هم می باشند رابطه سودبخش متقابل بین آنها موجب افزایش توانایی خواهد شد.

منافع حاصل از روابط سودبخش متقابل از اصول هشت گانه

توانایی سازمان جهت ارائه محصول و خدمات با کیفیت

کاهش هزینه تولید و ارائه خدمات

فعالیتهای مشترک در توسعه و بهبود

ایجاد ارزش دو طرف

متمرکز شدن بر فعالیتهای اصلی سازمان

ارائه خدمات با سرعت بالا و افزایش نرخ تولید

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه بین المللی هینا سرت در تماس باشید.

ISO10003

I.H.C.E.R.T@

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *