تمدید گواهینامه ایزو

تمدید گواهینامه ایزو

تمدید گواهینامه ایزو با نام لاتین Surveillance معمولا معرفی میگردد.

سازمان هایی که گواهینامه ایزو دریافت میکنند همواره با این واژه و دلیل انجام آن آشنایی دارند.

در این مطلب به بررسی جزئیات و دلایل انجام تمدید گواهینامه های ایزو میپردازیم.

ادامه مطلب