صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه

صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه

صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه یعنی چه؟

آیا می توان صلاحیت ایمنی را دو ماهه دریافت کرد؟

صلاحیت ایمنی پیمانکاران چند وقت اعتبار دارد؟

منظور از صلاحت ایمنی پیمانکاران یا نامه دو ماهه چیست؟

ادامه مطلب

اخذ-صلاحیت-ایمنی-پیمانکاران-و-الزامات-آن

اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران و الزامات آن

اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران و الزامات آن به چه صورت است؟

برای دریافت صلاحیت ایمنی باید چه کار کرد؟

روال اجرایی صلاحیت ایمنی پیمانکاران چگونه است؟

آیا بدون بازرسی می توان صلاحیت ایمنی دریافت کرد؟

ادامه مطلب

گواهینامه MSDS برای محصولات

گواهینامه MSDS برای محصولات

آیا گواهینامه MSDS برای محصولات صادر میگردد؟

MSDSچیست ؟

چرا برای محصولات بایستی MSDS دریافت کرد؟

در توضیح MSDS می توان گفت که این سند برای محصولات شیمیایی تهیه و تدوین می شود.

ادامه مطلب

Hseplan برای پیمانکاران شهرداری

Hseplan برای پیمانکاران شهرداری

تهیه و تدوین hseplan  برای پیمانکاران شهرداری به چه صورت انجام میگردد؟

آیا نوع پیمان در تهیه و تدوین HSEPLAN موثر است؟

هزینه و زمان آن چقدر است؟

ادامه مطلب

گواهینامه ایمنی در آزمایشگاه

گواهینامه ایمنی در آزمایشگاه

گواهینامه ایمنی در آزمایشگاه یعنی چه؟

چرا برای کار در آزمایشگاه باید از نکات ایمنی آگاهی داشته باشیم؟

ایمنی در آزمایشگاه به چه صورت رعایت می شود؟

ادامه مطلب

اهمیت انجام معابنات ادواری

اهمیت انجام معاینات ادواری

اهمیت انجام معاینات ادواری در سازمان ها بسیار مورد توجه مسئولین HSE سازمان می باشد.

اما چرا باید معاینات ادواری انجام بگیرد.

دلیل انجام معاینات ادواری و نحوه انجام آن به چه صورت است؟

ادامه مطلب

صلاحیت ایمنی پیمانکاران و احراز هویت افراد

صلاحیت ایمنی پیمانکاران و احراز هویت افراد

صلاحیت ایمنی پیمانکاران و احراز هویت افراد چه رابطه با یکدیگر دارند؟

همانطور که میدانید جهت دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی ابتدا احراز هویت افراد انجام گردد.

این احرازهویت هم برای مدیرعامل و هم برای پرسنل انجام میگردد.

ادامه مطلب

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فوری

صدور تایید صلاحیت ایمنی برای سازمان ها

صدور تایید صلاحیت ایمنی برای  سازمان ها  یکی دو سالی است که اهمیت بسیار یافته .

این گواهینامه به جهت اهمیت دادن به بحث ایمنی در سازمان بسیار مهم می باشد.

امروزه یکی از الزامات شرکت در مناقصات همین گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشد.

ادامه مطلب

ایمنی در انبارش کالا

ایمنی در انبارش

ایمنی در انبارش بسیار پارامتر مهمی در سازمان ها می باشد.

مشخصا در سازمان های تولیدی رعایت نکات ایمنی در انبارش کالا بسیار مهم می باشد .

در انبار ها علاوه بر رعایت نکات ایمنی برای کالا ها این نکات برای افراد مشغول به کار در انبار نیز باید رعایت شود.

ادامه مطلب

ایمنی در لحیم کاری

ایمنی در لحیم کاری

ایمنی در لحیم کاری یکی از مباحث مهم ایمنی می باشد.

آیا می دانید لحیم کاری چیست؟

چرا انجام میگردد؟

در لحیم کاری از چه ابزارهایی استفاده میگردد؟

ادامه مطلب