صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه

صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه

صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه یعنی چه؟

آیا می توان صلاحیت ایمنی را دو ماهه دریافت کرد؟

صلاحیت ایمنی پیمانکاران چند وقت اعتبار دارد؟

منظور از صلاحت ایمنی پیمانکاران یا نامه دو ماهه چیست؟

ادامه مطلب

اخذ-صلاحیت-ایمنی-پیمانکاران-و-الزامات-آن

اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران و الزامات آن

اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران و الزامات آن به چه صورت است؟

برای دریافت صلاحیت ایمنی باید چه کار کرد؟

روال اجرایی صلاحیت ایمنی پیمانکاران چگونه است؟

آیا بدون بازرسی می توان صلاحیت ایمنی دریافت کرد؟

ادامه مطلب

صلاحیت ایمنی پیمانکاران و احراز هویت افراد

صلاحیت ایمنی پیمانکاران و احراز هویت افراد

صلاحیت ایمنی پیمانکاران و احراز هویت افراد چه رابطه با یکدیگر دارند؟

همانطور که میدانید جهت دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی ابتدا احراز هویت افراد انجام گردد.

این احرازهویت هم برای مدیرعامل و هم برای پرسنل انجام میگردد.

ادامه مطلب

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فوری

صدور تایید صلاحیت ایمنی برای سازمان ها

صدور تایید صلاحیت ایمنی برای  سازمان ها  یکی دو سالی است که اهمیت بسیار یافته .

این گواهینامه به جهت اهمیت دادن به بحث ایمنی در سازمان بسیار مهم می باشد.

امروزه یکی از الزامات شرکت در مناقصات همین گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشد.

ادامه مطلب

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فوری

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فوری

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فوری مقدور است؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست و به چه دردی می خورد؟

چرا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران امروزه مورد توجه قرار گرفته است؟

ادامه مطلب

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن

از مواردی که تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن را مهم می سازد تقاضای زیاد این گواهینامه می باشد.

امروزه اکثر کارفرمایان در مناقصات به دنبال این هستند که پیمانکار گواهینامه صلاحیت ایمنی را داشته باشد.

چرا صلاحیت ایمنی پیمانکاران

رعایت نکات ایمنی در انجام پروژه ها بسیار مهم می باشد.

سال ها بود که عدم رعایت نکات ایمنی در پروژه ها و یا صنایع تولیدی یا خدماتی خسارات و صدمات جبران نا پذیری ایجاد میکرد.

با توجه به اینکه کارفرمایان به این موضوع اهمیت نداده و تنها به فکر انجام کار ونتیجه نهایی بودند موضوع ایمنی کاملا نادیده گرفته شد.

بسیاری از صدمات انسانی بوده و غیر قابل جبران بود.

همچنین برخی خسارات مالی چشم گیر بوده و جبران آن بار مالی سنگین تری را برای سازمان ها داشت.

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن زمانی مطرح شد که تمامی موارد ذکر شده بعنوان گلوگاه هایی جهت انجام کار اصلی شناخته شد.

در سازمان هایی که به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی دچار خسارات جانی می شدند موارد زیر گلوگاه بود:

  • توقف کار به دلیل ایجاد آسیب و بررسی عوامل بروز حادثه
  • درگیری با شخص آسیب دیده یا با خانواده او
  • عدم تمرکز سایر پرسنل در انجام کار به دلیل بروز آسیب پیش آمده

همانطور که مشاهده شد موارد ذکر شده بعنوان موانعی در انجام سریع کار به شمار میرفت.

به همین خاطر نهادهای تصمیم گیرنده به این نتیجه رسیدند که باید ایمنی در انجام پروژه های اجرایی ،تولیدی و خدماتی  مهم تر جلوه شود.

این موضوع سبب ایجاد اصطلاحی با عنوان تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شد.

مرجع صدور تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

جهت تعریف اصول تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از کارشناسان و متخصصین در حوزه HSE کمک گرفته شد.

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن به نهادهای اجرایی و دولتی توضیح داده شد.

پس از بیان دلایل و میزان اهمیت ایمنی الزام دریافت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درک شد.

اما حال چه نهادی باید این الزام را اجرایی کند.

قطعا تمام سازمان ها در انجام روال خود با اداره تهاون ،کار و رفاه اجتماعی در تماس هستند.

تنها نهادی که می تواند کار نظارت دقیق بر انجام و رعایت نکات ایمنی را در سازمان ها بررسی کند اداره کار می باشد.

بنابراین مسئولیت انجام روال ، بازرسی و صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران بر عهده اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرارداده شد.

الزامات دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران

پس از تفهیم تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن برای سارمان ها و نهادها و مشخص شدن مرجع صدور بایستی الزامات تعیین گردد.

الزامات دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران به شرح زیر است:

1-آموزش اعضای هیئت مدیره  و ارائه گواهینامه ایمنی عمومی کارفرمایان

2-آموزش تمامی پرسنل موجود در لیست بیمه و ارائه گواهینامه ایمنی عمومی کارگران تحت پوشش پیمانکار

3-معرفی مسئول ایمنی با رشته مرتبط (HSE یا صنایع –ایمنی صنعتی)

4-بازدید و بازرسی پروژه از لحاظ رعایت نکات ایمنی

موارد درج شده در تمامی سازمان ها یکسان بوده و تنها در تعداد نفرات مورد آموزش و برخی جزئیات اجرایی تفاوت دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زیمنه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با کارشناسان هینا سرت در تماس باشید.

021-55105037

09394399683

گواهینامه ایزو و hse و مراجع صدور

I.H.C.E.R.T@

صلاحیت-ایمنی

تفاوت HSE و صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تفاوت HSE و صلاحیت ایمنی پیمانکاران امروزه بعنوان سوال اساسی مطرح میگردد.

بسیاری از پیمانکاران این دو گواهینامه را با هم اشتباه میگیرند.

ادامه مطلب

نحوه تایید مسئول ایمنی

نحوه تایید مسئول ایمنی

نحوه تایید مسئول ایمنی جهت دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی از مهمترین سوالات پیمانکاران است.

پیمانکاران محترم بایستی جهت دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران مراحلی را طی کنند.

مهمترین آن تاییدیه مسئول ایمنی می باشد.

ادامه مطلب

تهیه و تدوین HSEPLAN

گواهینامه HSE پیمانکاران

گواهینامه HSE پیمانکاران بعنوان یکی از مدارک اصلی جهت شرکت در مناقصات به شمار می آید.

دریافت این گواهینامه جهت افزایش امتیاز و کسب پیروزی در مناقصات الزامی است.

ادامه مطلب

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

امروزه با توجه به اهمیت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در سازمان ها این موضوع که دقیقا این گواهینامه  چیست و چه تفاوتی با استانداردHSE دارد بسیار اهمیت داشته و سازمان ها بایستی بتوانند اهمیت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی را درک کنند.

ادامه مطلب