اخد-صلاحیت-ایمنی-برای-شهرستان-ها

اخذ صلاحیت ایمنی برای شرکت ها در شهرستان ها

اخذ صلاحیت ایمنی برای شرکت ها در شهرستان ها به چه شکل است؟

آیا مشاوران و کانون ها در تهران می توانند کمکی به شرکت های سایر استان ها داشته باشند؟

اداره کار چه استانی می تواند برای تمامی استان ها صلاحیت ایمنی صادر کند؟

ادامه مطلب

صدور صلاحیت ایمنی موقت برای شرکت در مناقصات

صدور صلاحیت ایمنی موقت برای شرکت در مناقصات

صدور صلاحیت ایمنی موقت برای شرکت در مناقصات چگونه انجام میگردد؟

تفاوت صلاحیت ایمنی موقت و دائم در چیست؟

آیا با صلاحیت موقت می توان بدون محدودیت در مناقصات شرکت کرد؟

صلاحیت ایمنی پیمانکاران و الزام دریافت آن

صدور صلاحیت ایمنی چند سالی است برای شرکت در مناقصات مختلف الزامی شده است  .

بنابراین شرکت هایی که تا بحال موفق به دریافت این صلاحیت نگشته اند بایستی اقدام به دریافت کنند.

از طرفی بسیاری از شرکت ها به دلیل عدم داشتن این صلاحیت ایمنی از اداره کار موفق به برنده شدن در مناقصه ای نشده اند.

و درواقع شرط ورود به مناقصات که دریافت این صلاحیت می باشد را ندارند.

بنابراین اداره کار برای تکمیل این سیکل اقدام به ارائه نامه دوماهه یا موقت صلاحیت ایمنی کرده است.

صدور صلاحیت ایمنی موقت برای شرکت در مناقصات با شرایط زیر به شرکت ارائه میگردد:

  • شرکت در دوره آموزشی ایمنی کارفرمایی
  • ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم داشتن پروژه اجرایی
  • پرداخت هزینه های ثبت نام و ارائه مدارک کامل که تنها لیست بیمه پروژه و آموزش های کارگری را ندارد.

پس از ارائه مدارک فوق به انجمن و سپس به اداره کار ، مسئول صلاحیت ایمنی در اداره کار استان محل ثبت شرکت مدارک را بررسی میکند.

سپس یک نامه موقت دو ماهه صادر میگردد.

شرکت با این نامه موقت می تواند در تمام مناقصات به صورت نامحدود شرکت کند.

حتی درصورتی که پس از دو ماه موفق به دریافت مناقصه نشد می تواند مجدد به دریافت نامه موقت از اداره کار اقدام نماید.

دریافت نامه دو ماهه به صورت نامحدود از اداره کار ممکن است.

به محض اینکه شرکت در مناقصه ای برنده شد و موفق به دریافت پروژه نمود باید به اداره کار اعلام نماید.

و جهت ارائه لیست بیمه کارگری و دوره های آموزشی کارگری و بازرسی پروژه اعلام آمادگی نماید.

تفاوت نامه موقت ایمنی و صلاحیت ایمنی اصلی

تفاوت نامه موقت دو ماهه با صلاحیت ایمنی به شرح زیر است:

نامه موقت دو ماهه و صلاحیت ایمنی اصلی دو ساله است.

برای دریافت نامه موقت نیازی به یازرسی از پروژه نمی باشد در صورتی که صلاحیت ایمنی دارای الزام بازرسی است.

نامه موقت هر دو ماه خیلی راحت تمدید شده و مجدد از اداره کار دریافت میگردد.

این در صورتی است که برای تمدید صلاحیت ایمنی اصلی پس از دو سال باید ابتدا پروژه معرفی گردد و مجدد روال از ابتدا انجام گردد.

و….

بنابراین می توان گفت صدور صلاحیت ایمنی موقت برای شرکت در مناقصات بسیار راحت تر از دریافت خود صلاحیت ایمنی است.

دریافت نامه موقت ایمنی فوری

برای دریافت نامه موقت فوری می توانید از طریق مشاوران اقدام نمایید.

دقت کنید صدور این نامه از یک هفته تا یک ماه زمان بر خواهد بود.

مشاوران هینا سرت به شما راهنمایی لازم جهت دریافت این نامه موقت را خواهند داد.

صلاحیت کار و ایمنی برای مناقصات

صلاحیت کار و ایمنی برای مناقصات

صلاحیت کار و ایمنی برای مناقصات برای چه مهم است؟

سازمان هایی که صلاحیت ایمنی ندارند چه کنند؟

چرا دریافت صلاحیت کار لازم برای دریافت صلاحیت ایمنی است؟

چه شرکت هایی مجبور به دریافت هر دو مورد هستند؟

ادامه مطلب

صلاحیت-ایمنی-برای-سازمان-های-انفورماتیکی

صلاحیت ایمنی برای سازمان های انفورماتیکی

صلاحیت ایمنی برای سازمان های انفورماتیکی لازم است؟

امروزه مشاهده میکنیم که برای سازمان های انفورماتیکی دریافت صلاحیت ایمنی را اجباری کرده اند.

اما چرا اینگونه است؟

آیا ایمنیدر ساختار سازمان های انفورماتیکی اثرگذار است؟

ادامه مطلب

صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه

صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه

صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو ماهه یعنی چه؟

آیا می توان صلاحیت ایمنی را دو ماهه دریافت کرد؟

صلاحیت ایمنی پیمانکاران چند وقت اعتبار دارد؟

منظور از صلاحت ایمنی پیمانکاران یا نامه دو ماهه چیست؟

ادامه مطلب

اخذ-صلاحیت-ایمنی-پیمانکاران-و-الزامات-آن

اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران و الزامات آن

اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران و الزامات آن به چه صورت است؟

برای دریافت صلاحیت ایمنی باید چه کار کرد؟

روال اجرایی صلاحیت ایمنی پیمانکاران چگونه است؟

آیا بدون بازرسی می توان صلاحیت ایمنی دریافت کرد؟

ادامه مطلب

صلاحیت ایمنی پیمانکاران و احراز هویت افراد

صلاحیت ایمنی پیمانکاران و احراز هویت افراد

صلاحیت ایمنی پیمانکاران و احراز هویت افراد چه رابطه با یکدیگر دارند؟

همانطور که میدانید جهت دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی ابتدا احراز هویت افراد انجام گردد.

این احرازهویت هم برای مدیرعامل و هم برای پرسنل انجام میگردد.

ادامه مطلب

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فوری

صدور تایید صلاحیت ایمنی برای سازمان ها

صدور تایید صلاحیت ایمنی برای  سازمان ها  یکی دو سالی است که اهمیت بسیار یافته .

این گواهینامه به جهت اهمیت دادن به بحث ایمنی در سازمان بسیار مهم می باشد.

امروزه یکی از الزامات شرکت در مناقصات همین گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشد.

ادامه مطلب

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فوری

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فوری

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فوری مقدور است؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست و به چه دردی می خورد؟

چرا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران امروزه مورد توجه قرار گرفته است؟

ادامه مطلب

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن

از مواردی که تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن را مهم می سازد تقاضای زیاد این گواهینامه می باشد.

امروزه اکثر کارفرمایان در مناقصات به دنبال این هستند که پیمانکار گواهینامه صلاحیت ایمنی را داشته باشد.

چرا صلاحیت ایمنی پیمانکاران

رعایت نکات ایمنی در انجام پروژه ها بسیار مهم می باشد.

سال ها بود که عدم رعایت نکات ایمنی در پروژه ها و یا صنایع تولیدی یا خدماتی خسارات و صدمات جبران نا پذیری ایجاد میکرد.

با توجه به اینکه کارفرمایان به این موضوع اهمیت نداده و تنها به فکر انجام کار ونتیجه نهایی بودند موضوع ایمنی کاملا نادیده گرفته شد.

بسیاری از صدمات انسانی بوده و غیر قابل جبران بود.

همچنین برخی خسارات مالی چشم گیر بوده و جبران آن بار مالی سنگین تری را برای سازمان ها داشت.

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن زمانی مطرح شد که تمامی موارد ذکر شده بعنوان گلوگاه هایی جهت انجام کار اصلی شناخته شد.

در سازمان هایی که به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی دچار خسارات جانی می شدند موارد زیر گلوگاه بود:

  • توقف کار به دلیل ایجاد آسیب و بررسی عوامل بروز حادثه
  • درگیری با شخص آسیب دیده یا با خانواده او
  • عدم تمرکز سایر پرسنل در انجام کار به دلیل بروز آسیب پیش آمده

همانطور که مشاهده شد موارد ذکر شده بعنوان موانعی در انجام سریع کار به شمار میرفت.

به همین خاطر نهادهای تصمیم گیرنده به این نتیجه رسیدند که باید ایمنی در انجام پروژه های اجرایی ،تولیدی و خدماتی  مهم تر جلوه شود.

این موضوع سبب ایجاد اصطلاحی با عنوان تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شد.

مرجع صدور تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

جهت تعریف اصول تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از کارشناسان و متخصصین در حوزه HSE کمک گرفته شد.

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن به نهادهای اجرایی و دولتی توضیح داده شد.

پس از بیان دلایل و میزان اهمیت ایمنی الزام دریافت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درک شد.

اما حال چه نهادی باید این الزام را اجرایی کند.

قطعا تمام سازمان ها در انجام روال خود با اداره تهاون ،کار و رفاه اجتماعی در تماس هستند.

تنها نهادی که می تواند کار نظارت دقیق بر انجام و رعایت نکات ایمنی را در سازمان ها بررسی کند اداره کار می باشد.

بنابراین مسئولیت انجام روال ، بازرسی و صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران بر عهده اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرارداده شد.

الزامات دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران

پس از تفهیم تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و اهمیت آن برای سارمان ها و نهادها و مشخص شدن مرجع صدور بایستی الزامات تعیین گردد.

الزامات دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران به شرح زیر است:

1-آموزش اعضای هیئت مدیره  و ارائه گواهینامه ایمنی عمومی کارفرمایان

2-آموزش تمامی پرسنل موجود در لیست بیمه و ارائه گواهینامه ایمنی عمومی کارگران تحت پوشش پیمانکار

3-معرفی مسئول ایمنی با رشته مرتبط (HSE یا صنایع –ایمنی صنعتی)

4-بازدید و بازرسی پروژه از لحاظ رعایت نکات ایمنی

موارد درج شده در تمامی سازمان ها یکسان بوده و تنها در تعداد نفرات مورد آموزش و برخی جزئیات اجرایی تفاوت دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زیمنه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با کارشناسان هینا سرت در تماس باشید.

021-55105037

09394399683

گواهینامه ایزو و hse و مراجع صدور

I.H.C.E.R.T@