استاندارد ایزو13485

استاندارد ایزو13485

استاندارد ایزو13485 بعنوان یک استاندارد بین المللی در حوزه تجهیزات پزشکی شناخته می شود. این استاندارد بین المللی تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی منتشر شده است و سازمان هایی که به هر شکلی در حوزه تولید تجهیزات پزشکی فعالیت می کنند بایستی گواهینامه ایزو 13485 را دریافت نمایند.

ادامه مطلب